Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τζάγιας Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τσελεπή Ελένη   

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καλιώτου Κυριακή

ΤΑΜΙΑΣ

Ρίζος Δημήτριος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κρέστας Χαράλαμπος

Μπατέλη Ιωάννα

Τσίρλη Θωμαή