Επικοινωνία
Ε.Π.Η.Ε.Θ.
Διεύθυνση:
Καρόλου Ντηλ 29
Θεσσαλονίκη
546 23

Τηλέφωνο: 2310 237 600
Fax: 2310 222 332

Πληροφορίες: Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00' - 17:00'