Επιλογές
Αρχική
Διοικητικό Συμβούλιο
Καταστατικό
Συλλογικές Συμβάσεις
Μέλη της Ένωσης
Νέα - Ανακοινώσεις
Αναζήτηση
Επικοινωνία
Χάρτης
Μ.Μ.Ε.
Ενώσεις Μ.Μ.Ε.
Ταμεία Μ.Μ.Ε.
Εφημερίδες
Τηλεοπτικοί Σταθμοί
Ραδιοφωνικοί Σταθμοί
Αρχείο


Ταμεία Μ.Μ.Ε.
 

ΤΑΜΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

 Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Θεσσαλονίκης  Τσιμισκή 43, Εμπορικό Κέντρο ΠΛΑΤΕΙΑ,   546 23  2310278271, 2310251940  2310251945
 Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Αθήνας  Σισίνη 18 & Ηριδανού 5, 115 28, Αθήνα  2107264700  2107293631
 Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.  Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, 117 43, Αθήνα  2109212727  2109212521
 Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης  Σ. Γεωργίου 5, 546 23, Θεσσαλονίκη  2310278426  
 
© 2019 Ε.Π.Η.Ε.Θ. - Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης

Design and Host by VAIOWEB